POMEM Ön Başvuruları Başladı! 7 Bin 500 Polis Alınacak

AnasayfaGündem

POMEM Ön Başvuruları Başladı! 7 Bin 500 Polis Alınacak

Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM), 31. Dönem için 7.500 öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Ön başvurular 4-14 Nisan tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden yapılabilecek.

Başvuru şartları

 • Lisans mezunu olmak
 • 2022 veya 2023 yılı KPSS’den P3 puan türünden en az 60 puan almak
 • POMEM Giriş Yönetmeliği’nde belirtilen diğer şartları taşımak

Başvuru süreci

 • Ön başvurular 4-14 Nisan 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden yapılacak.
 • Sıralamaya giren adaylar 18-25 Nisan 2024 tarihleri arasında sınav başvuru ücretini yatıracak.
 • Sınav tarihi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
 • Başarılı olan adaylar Polis Memuru olarak atanacak.

31.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar

 1. a) T.C. vatandaşı olmak,
 2. b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

 1. d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 2. e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 3. f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 4. g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 1. h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

 1. i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 2. j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 3. k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 4. l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.