İş hayatında patronlar çalışanlardan daha mutlu

AnasayfaGündem

İş hayatında patronlar çalışanlardan daha mutlu

Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 Yaşam Memnuniyeti Araştırması, iş yerindeki memnuniyet düzeylerini değerlendirdi. Çalışma, hem işverenlerin hem de çalışanların işten memnuniyetini kapsayan kapsamlı bir analize dayanıyor.

Araştırmaya göre, maaşlı veya ücretli çalışanların yüzde 81,2’si, yaptıkları işten memnun olduklarını ifade etti. İşverenlerin ise yüzde 82,6’sı, işlerinden memnun olduklarını belirtti. Ancak, bu rakamlar önceki yıla göre bir miktar düşüş gösterdi.

65 yaş üstü daha mutlu

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, yaş gruplarına göre iş memnuniyetini inceledi. Buna göre, 65 yaş ve üzerindeki bireylerin işlerinden memnuniyet oranı diğer yaş gruplarına göre daha yüksek çıktı. Bu, iş memnuniyetinin yaşla birlikte arttığını gösteriyor.

Eğitimin mutlulukla bir ilgisi yok

Araştırmada eğitim seviyesinin iş memnuniyeti üzerindeki etkisi de ele alındı. En yüksek memnuniyet oranı, eğitim düzeyi bir okul bitirmeyenler arasında gözlendi. Diğer eğitim seviyelerine sahip gruplar da genel olarak işlerinden memnun olduklarını belirtti.

Araştırmada iş memnuniyeti ile mutluluk arasındaki ilişki de incelendi. İş memnuniyeti arttıkça genel mutluluk düzeyinin de yükseldiği görüldü. Bu da iş yerindeki memnuniyetin genel yaşam kalitesini etkileyebileceğini gösteriyor.