Güneş Ay ve 5 Tanrı: Haftanın günlerinin sırrı

AnasayfaYaşam

Güneş Ay ve 5 Tanrı: Haftanın günlerinin sırrı

Paylaş

Haftanın yedi gün süresine sahip olması, tarihsel olarak MÖ 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu uygulama, Babilliler tarafından başlatılmış ve haftanın son günü onlar için dini bir öneme sahip olmuştur. Babilliler, ayları yedi günlük haftalara bölerken, 28 günlük tam ay döngüsü nedeniyle ayları yedişerli dört parçaya ayırmışlardır.

Babil’den sonra haftanın yedi gün olarak kabul edilmesi fikri, Romalılar ve diğer Akdeniz medeniyetlerine yayılmıştır. Romalılar, haftanın günlerini tanrılarla ilişkilendirerek adlandırmışlardır. Örneğin; Pazar günü Güneş’in, Pazartesi günü Ay’ın, Salı günü Mars’ın günü olarak adlandırılmıştır. Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte, haftanın yedi günü kavramı Avrupa ve dünya genelinde benimsenmiştir. Hristiyanlar için Pazar günü, haftanın dini bir günü olarak kabul edilmiştir.

Günümüzde, haftanın yedi gün olarak kabul edilmesi dünya genelinde yaygındır ve birçok farklı kültürde ortak bir zaman ölçüm sistemi olarak kullanılmaktadır. Haftanın günlerinin adlandırılması, çeşitli kültürlerde dini ve sayısal kaynaklara dayanmaktadır.

Haftanın günlerinin isimleri

Haftanın günlerinin isimleri, çeşitli dillerde çeşitli kaynaklar kullanılarak belirlenmiştir. En yaygın kullanılan adlandırma kaynakları ise dini ve nümerik adlandırma kaynaklarıdır.

Dini adlandırma kaynakları, haftanın günlerini tanrılarla veya dini figürlerle ilişkilendirir.

Örneğin, Türkçede haftanın günleri şu şekilde adlandırılmıştır:

Pazartesi: Ay’ın günü anlamına gelir.

Salı: Tuisco (Tengri)’nun günü anlamına gelir. Tuisco, Gök Tengri’nin adlarından biridir.

Çarşamba: Wodan (Odin)’un günü anlamına gelir. Wodan, Cermen mitolojisinde en önemli tanrılardan biridir.

Perşembe: Thor’un günü anlamına gelir. Thor, Cermen mitolojisinde gök gürültüsü ve şimşek tanrısıdır.

Cuma: Friga’nın günü anlamına gelir. Friga, Cermen mitolojisinde aşk ve evlilik tanrıçasıdır.

Cumartesi: Seater’in günü anlamına gelir. Seater, Cermen mitolojisinde toprak ve tarım tanrıçasıdır.

Pazar: Güneş’in günü anlamına gelir. Pazar günü, birçok ülkede dini bir gün olarak kutlanmaktadır.

*Bu adlandırma sistemi, Romalılardan gelmektedir. Romalılar, haftanın günlerini tanrılarla ilişkilendirerek adlandırmışlardır. Türkçede haftanın günlerinin isimleri de bu adlandırma sisteminden etkilenmiştir.

Nümerik adlandırma kaynakları, haftanın günlerini sayılarla ilişkilendirir.

Örneğin, İngilizcede haftanın günleri şu şekilde adlandırılmıştır:

Sunday: Güneş’in günü (sun’s day)

Monday: Ay’ın günü (moon’s day)

Tuesday: Tanrı Tiw’in günü (Tiw’s day)

Wednesday: Tanrı Odin’in günü (Woden’s day)

Thursday: Tanrı Thor’un günü (Thor’s day)

Friday: Tanrıça Frigg’in günü (Frig’s day)

Saturday: Tanrı Saturn’un günü (Saturn’s day)

Günümüzde, haftanın 7 günlük olması, dünyanın büyük bir bölümünde kabul görmektedir.